Nyt haetaan Vuoden Isää!

19.8.2017

Sosiaali- ja terveysministeri sekä perhe- ja peruspalveluministeri jakavat vuorovuosin Vuoden isä -palkinnon kolmelle isälle, jotka ovat edistäneet esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisänneet näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen yhteensovittamista sekä edistää lapsen etua ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Väestöliiton johtama työryhmä esittää palkittavia isiä saamiensa ehdotusten perusteella.

Vuoden 2017 palkinnon teemat ja kriteerit

  • Selviytyjäisä. Vaikean elämäntilanteen ja vakavan kriisin läpikäynyt isä, joka on kohdannut esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmia, taloudellisia vaikeuksia, leskeyden tai esimerkiksi lapsen vakavan sairauden tai kehitysvammaisuuden.
  • Liikunta- ja harrastustoiminnassa aktiivinen isä, joka on toiminut miehen ja isän mallina omille ja muiden lapsille.
  • Perhevapaata pitänyt isä, joka on omalla esimerkillään edistänyt perhevapaiden hyödyntämistä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Palkittavia valittaessa halutaan korostaa tavallisessa arjessa toteutuvan isyyden ja siihen liittyvien arkisten valintojen merkitystä.

Pyydämme esittämään ehdokasta perusteluineen Vuoden isä -palkinnon saajaksi. Ehdotukset tulee toimittaa 31.8.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen joonas.kekkonen@vaestoliitto.fi.