Vetoomus Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkamiseksi

26.9.2018

Pakilan nuorisotalon puolesta vedottiin kaupungin valtuustoon 26.9.2018.
Pakilan nuorisotalon puolesta vedottiin kaupungin valtuustoon 26.9.2018.

Syyskuun alkupuolella saimme kuulla viestejä, joiden mukaan MLL Pakilankin eräs pääpaikoista, Pakilan nuorisotalo olisi taas sulkemisuhan alla. Tästä huolestuneena MLL Pakila ja muut alueen toimijat kirjoittivat vetoomuksen Helsingin kaupunin valtuustoryhmille. Vetoomus luovutettiin ryhmille keskiviikkona 26.9. ja sen voi lukea kokonaisuudessaan alta. 

--

Vetoomus Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkamiseksi

 

Arvoisat kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenet, käännymme puoleenne huolestuneena kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnalle esitetyistä tiedoista, jonka mukaan kaupungin talousarvioon ensi vuodelle esitettyjen määrärahojen riittämättömyys voi johtaa Pakilan nuorisotalon sulkemiseen. Vetoamme teihin nuorisotalon ja sen suojissa tapahtuvan nuorten ja lasten toiminnan turvaamiseksi budjetista päätettäessä.

Nuorisotalo on alueen perheille tärkeä paikka. Se yhdistää perheitä laajalla alueella (Itä- ja Länsi-Pakila, Paloheinä ja Torpparinmäki) mahdollistamalla nuorisotyön ja lisäksi monia muita lapsia, nuoria sekä heidän perheitään palvelevia toimintoja. Silloin kun talossa ei ole nuorisotalotoimintaa, palvelee talo alueen muita yhteisöjä, kuten esimerkiksi alueen Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen järjestämää kerho- ja muskaritoimintaa. Nuorisotalon sulkeminen heikentäisi myös näiden vapaaehtoisvoimin toteutettujen toimintojen jatkoa. Talon tärkeydestä kertovat myös käyttäjäluvut: kun nuorisotalon kävijöiden määrään (600-650 / kk) lisätään näiden yhteisöjen toiminnan koskettavat perheet, nousevat kuukausikäytättäjämäärät lähemmäs 2000 per kuukausi.  

Korvaavia tiloja nyt nuorisotalolla tapahtuvan toiminnan järjestämiselle ei ole ja lähivuosien osalta tilanne vaikeutuu entisestään. Juuri käynnistetyn Pakilan palvelurakennukset -allianssihankkeen (ns. Pakilan puiston projekti) myötä yläasteen koulu ja ala-asteen koulu sekä kaksi alueen päiväkotia ovat seuraavien vuosien ajan rakennustyömaana. Samalla saatetaan purkaa myös Pakilan puiston alueella oleva NMKY:n kerhotila. Myös kirkon kerhotilat alueella ovat vähentyneet. Satoja nuoria ja lapsia koskettavan toiminnan siirtyminen väistötiloihin rakennushankkeen ajaksi on jo nyt haastavaa. Myöskään lähialueilta ei löydy tiloja alueen toiminnan kattamiselle; esimerkiksi naapurikaupunginosan Maunula-talo on jo täynnä toimintaa. 

Nuorisotalon sulkeminen sotii Helsingin kaupunkistrategiaa vastaan. Valtuuston päättämässä strategiassa Helsinki julistaa olevansa maailman toimivin kaupunki, joka on turvallinen, viihtyisä, sujuva, helppo ja välittävä. Strategiassa todetaan, että kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Siinä painotetaan myös jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuuksia harrastaa. 

Talon kustannukset ovat vähäiset. Pakilan nuorisotalon vuokrakulut ovat noin 35 000 euroa vuodessa. Se on vähäinen summa kaupungin huomattavan ylijäämäisessä budjetissa. Yhdenkin nuoren syrjäytyminen voi maksaa monin verroin enemmän. Pidämmekin kyseenalaisena ajatusta, että kaupunki voisi säästää jättämällä alueen nuoret ja lapsiperheet vaille harrastus- ja kokoontumistiloja. Yhden toimialan menojen karsiminen tällä tavalla johtaisi muiden menojen kasvuun, kun lasten ja nuorten ongelmat lisääntyvät, ehkäisevä toiminta vähenee ja yhteisöllisyyttä tukevat verkostot heikentyvät. 

Kun nuorisotalo aiottiin sulkea kaksi vuotta sitten, vetosivat alueella toimivien 32:n järjestön, koulujen vanhempainyhdistyksen ja seurakunnan edustajat sekä toista tuhatta nuorta ja alueen asukasta nuorisotalon toiminnan jatkamiseksi. Silloin kaupunginhallitus korjasi budjettiesitystä ja kirjasi sen perusteluihin tarpeen turvata nuorisotalon toiminnan jatkuminen. 

Esitämme, että Pakilan nuorisotalolle ja siellä tapahtuvalle nuorten ja lasten toiminnalle turvataan jatko nykyisissä tiloissa ainakin siihen asti, kunnes Pakilan koulujen ja päiväkotien peruskorjaus- ja rakennushanke on toteutettu ja nuorisotalolle osoitettu uudet tilat. 

Helsingissä 24.9.2018

Pakila-seura ry                         Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys ry

 

Tapio Klemetti            Veli-Pekka Kantanen
puheenjohtaja            puheenjohtaja

 

MLL:n Pakilan yhdistys        MLL Pakilan muskari

 

Anni Kettunen            Tiina Kursula
puheenjohtaja            muskariope

 

Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys

 

Mika Leivo            Satu Immonen
puheenjohtaja            Pakilan yläasteen koulun johtokunnan jäsen

 

Pakilan ala-asteen vanhempainyhdistys

 

Jyri Wesanko                        
puheenjohtaja            
                                                                               

 

Leo Norja
kirkkoherra
Pakilan seurakunta