Kevään muskarit alkavat pääsääntöisesti etäillen!

2.2.2021

Muskareiden toteutuksessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia lasten harrastuksien suhteen. Tämän hetkisen ohjeistuksen mukaisesti, vain ne muskarit, joissa lapset ovat ilman aikuista voidaan toteuttaa lähiopetuksella. Muut muskarit toteutetaan etämuskarein - tästä lisätietoa saat ilmoittautumisen jälkeen muskariopettajalta.


Helsingin kaupungin päätös lasten harrastuksien jatkamisesta mahdollistaa muskaritoiminnan jatkamisen tietyin rajoittein. Ohjeistusten mukaan tärkeää on pitää aikuisten kontaktit minimissään, joka tarkoittaa että perheryhmät, joissa lapsi on mukana yhdessä vanhempansa kanssa, eivät voi vielä palata lähiopetukseen. Näin ollen opetus jatkuu näiden ryhmien osalta etämuskarein. Näistä saa lisätietoa ilmoittautumisen jälkeen muskariopettajalta.  Etämuskareita jatketaan, kunnes rajoitukset poistuvat. 

Vain ne ryhmät, joissa lapsi on mukana yksin, palaavat lähiopetukseen lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa näistä löytyy Muskarit-sivulta. 

Muskari-ope Tiinan terveiset vanhemmille: 
"Korona on aiheuttanut meille kaikille paljon huolta ja harmia ja välillä se kaikki väsyttää ja kyllästyttää. Terveys on kuitenkin tärkeintä ja nyt emme voi muuta, kuin toivoa, että jo kevään aikana pääsisimme kasvokkain laulamaan, soittamaan ja tanssimaan. Toivon kaikille terveyttä! Tapaamisiin videoiden välityksellä!"